Terms of Service

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Доступ до інформаційно-аналітичної системи онлайн-сервісу пошуку і обробки інформації у сфері сектору відновлюваної енергетики в Україні сервісу «ENERGO.UA» (далі – Система «ENERGO.UA») передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних у сфері сектору відновлюваної енергетики в Україні. Доступ до Системи «ENERGO.UA» здійснюються у спосіб, передбачений виданою ліцензією, відповідно до визначених у ній пошукових форм запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс тощо).

Порядок доступу

1. Доступ до Системи «ENERGO.UA» через веб-сайт: https://pro.energo.ua, здійснюється після реєстрації і авторизації.

2. Реєстрація в Системі «ENERGO.UA» здійснюється шляхом заповнення визначених в Системі «ENERGO.UA» реєстраційних форм.

3. На вказаний при реєстрації номер телефону надсилається повідомлення з кодом, що необхідні для подальшої авторизації.

4. Доступ до Системи «ENERGO.UA» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата шляхом авторизації – введення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата) логіна та пароля, отриманих ним при реєстрації.

Можливість нормального доступу до Системи «ENERGO.UA» через веб-сайт: https://pro.energo.ua та отримання за її допомогою необхідної інформації забезпечується лише у разі використання актуальних версій інтернет-браузерів, які отримують офіційні оновлення безпеки, виправлення сумісності та технічну підтримку.

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – кінцеве комп’ютерне обладнання (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), в межах одного браузера на такому обладнанні, через яке Ліцензіат здійснює поточний доступ до Системи «ENERGO.UA». Одночасний поточний доступ до Системи «ENERGO.UA» з декількох пристроїв та/або інтернет-браузерів, встановлених на одному пристрої, виключається.

Користувач Системи «ENERGO.UA»– будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «ENERGO.UA».

Протягом строку дії права на використання Системи «ENERGO.UA», Ліцензіат може:

• здійснювати доступ до Системи «ENERGO.UA» у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Системи «ENERGO.UA»;

• отримувати за допомогою Системи «ENERGO.UA» інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

• формувати та/або поширювати у розділі Системи ««ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;

• звертатись до служби технічної підтримки Ліцензіара за допомогою форми зворотного зв’язку, що передбачена Системою «ENERGO.UA», або шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту Ліцензіара, вказану в Системі «ENERGO.UA», за наявності питань щодо використання Системи «ENERGO.UA» (в тому числі про перешкоди/відсутність доступу). При цьому необхідно повідомити свій логін, найменування (ім’я та прізвища), а при необхідності – інші відомості, що підтверджують право доступу.

Ліцензіат зобов’язаний:

• дотримуватись умов Договору на право використання програмної продукції (надалі – «Договір») виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цих Правил, а також передбачених ними заборон і обмежень;

• при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;

• надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе, а також інші відомості, необхідні для виконання умов Договору;

• забезпечувати схоронність інформації, що необхідна для авторизації в Системі «ENERGO.UA» (логіни, паролі доступу тощо);

• негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Системи «ENERGO.UA» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні таких порушень і фіксації доказів їх наявності.

Ліцензіату забороняється:

• здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «ENERGO.UA» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або в інших цілях;

• використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Системи «ENERGO.UA» без дозволу Ліцензіара;

• забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Системи «ENERGO.UA»;

• розміщувати аналітичні дані Системи «ENERGO.UA» у складі будь-яких інших інформаційно-пошукових систем, комп'ютерних програм, електронних та/або друкованих видань без дозволу Ліцензіара, а також здійснювати будь-яке їх оплатне розповсюдження будь-яким третім особам (в тому числі, через мережу Інтернет);

• формувати та/або поширювати у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», неправдиву інформацію, а також інформацію, що містить непристойні, грубі або образливі вирази;

• перешкоджати функціонуванню Системи «ENERGO.UA» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів;

• видавати будь-яким третім особам дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Системи «ENERGO.UA»;

• використовувати Систему «ENERGO.UA» всупереч Правил використання Системи «ENERGO.UA», а також з метою, яка суперечить законодавству України.

Ліцензіар залишає за собою право модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює Ліцензіат у розділі Системи «ENERGO.UA», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «ENERGO.UA», якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цих Правил та/або чинного законодавства.

Ліцензіат має утримуватись від використання Системи «ENERGO.UA» у будь-який спосіб, що суперечить умовам Договору, виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов та цих Правил.

У випадку порушення Ліцензіатом визначених Договором та/або цими Правилами заборон, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, видана йому ліцензія та/або розширені ліцензійні умови використання Системи «ENERGO.UA» можуть бути припинені.

Є ідеї щодо вдосконалення energo.ua?

Проект Energo.ua присвячений збільшенню прозорості для українського ринку відновлюваної енергії.

В системі

1521

Об'єкти ВДЕ

1332

Проекти

4619

Компанії

пл. Спортивна 1A,
Kиїв, 01001